De Statenfracties van CDA, GrienLinks en Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de scheepvaart dicht langs de Waddeneilanden. Aanleiding is dat deze week het schip OOCL Rauma 43 vijf containers heeft verloren. Vorig jaar verloor de MSC Zoe meer dan 300 containers wat een enorme vervuiling van de kust van de Waddeneilanden en kosten voor het opruimen van de rommel heeft veroorzaakt. De partijen willen weten of het college actie heeft ondernomen om tijdens storm het varen langs de kust te ontmoedigen.

De woordvoerders: "Hoe kan het dat na zo’n grote ramp geen doeltreffende maatregelen zijn genomen? Weliswaar lijken de gevolgen nu beperkt, maar een nieuwe ramp ligt in het verschiet."

Door het vele scheepvaartverkeer is er ook sprake van veel uitstoot van stikstof, wat nadelig is voor de flora en fauna op de Waddeneilanden. De partijen vragen het college erop aan te dringen de vaarroute meer naar het noorden te verleggen. Dit komt zowel de natuur als de veiligheid ten goede.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.