“Voor het CDA staan haalbaarheid, betaalbaarheid en realisme voorop bij het Klimaatakkoord. Wij vinden dat de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt voor iedereen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Daarnaast willen we dat de maatregelen uit het Klimaatakkoord in een realistisch tempo gebeuren.” Dat zei CDA Statenlid Johan Tjalsma tijdens de behandeling van het Klimaatakkoord in de Provinciale Staten.

Dertig regio’s gaan via het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) aan de slag met de doelstellingen in het Klimaatakkoord voor: energiebesparing, verduurzaming van de gebouwde omgeving en duurzame elektriciteit in de periode tot en met 2030. Volgens het CDA moet er sprake zijn van een eerlijk speelveld tussen de dertig RES regio’s. Het kan niet zo zijn dat Fryslân ‘problemen’ voor andere regio’s, zoals Circuit Zandvoort of de uitbreiding van Schiphol oplost door in verhouding meer energieopwekking voor haar rekening te nemen.

Het draagvlak onder de Friese bevolking is ook van groot belang voor het CDA. Er moet draagvlak zijn voor de gekozen oplossingen en voor hoe de energieopwekking, warmtebronnen en bijbehorende infrastructuur ruimtelijk ingepast worden. Dit betekent voor het CDA niet alleen dat de Friese bevolking goed meegenomen moet worden in de besluitvorming; goede communicatie vanuit de provincie is ook essentieel.

In het kader van draagvlak en participatie zou de CDA fractie graag zien dat in Fryslân de ambitie wordt gesteld om bij de productie van hernieuwbare elektriciteit ernaar te streven dat minimaal 50% terugvloeit naar de omwonenden.

Woordvoerder Johan Tjalsma stelde nog een aantal vragen aan het college: Hoe gaat het college de problemen met de energie infrastructuur oplossen, hoe wordt de netcapaciteit meegenomen bij de locatiekeuzes voor het opwekken van duurzame energie en hoe wordt de uitbreiding van de netcapaciteit versneld?

In december praten de Staten verder over dit onderwerp. Dan komt de startnotitie van de Regionale Energiestrategie aan de orde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.