Vandaag stond o.a. de Ontwerp Omgevingsvisie op de agenda van provinciale staten. Deze visie schetst een toekomstbeeld van onze leefomgeving. Alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving, zoals als water, natuur, landschap en infrastructuur worden met elkaar verbonden in de Omgevingsvisie. 

Ons statenlid Maaike Prins bracht de punten woningbouw, zonnevelden en festivals onder de aandacht. Prins: ‘Zonnepanelen horen eerst op daken, bedrijventerreinen, parkeerterreinen en langs wegen, pas daarna is het vrije veld een optie. Deze volgorde, de zogenaamde ‘sinneljedder’, moet ook als uitgangspunt worden opgenomen in de Omgevingsvisie.’

Op het vlak van woningbouw wil het CDA dat inbreiding gestimuleerd wordt. Daarmee wordt verpaupering van kernen voorkomen en blijven dorpen en steden aantrekkelijk om te wonen. 

Ook vroeg zij aandacht voor het festivalbeleid. Volgens de CDA Statenfractie is het tijd voor een festivalbeleid met duidelijke regels. Zo wordt het voor organisatoren en andere betrokkenen van tevoren duidelijk wat zij kunnen verwachten van de provincie. 

De Ontwerp Omgevingsvisie is in meerderheid door de Staten vastgesteld. Hierna kan de ‘mienskip’ binnenkort tijdens de inspraakronde haar mening geven. Na deze inspraakronde bespreken de Provinciale Staten volgend voorjaar de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.