Op woensdag 24 november is in Provinciale Staten gesproken over de nieuwe weidevogelnota 2021-2030. Het uitgangspunt van deze nota is dat het aantal weidevogels in Fryslân weer gaat toenemen.

Het lijkt erop dat er meer geld van het ministerie beschikbaar komt voor het inrichten en onderhouden van weidevogelgebieden. Dat is heel belangrijk, evenals het plan van aanpak dat de boerenorganisaties gezamenlijk hebben opgesteld voor de bescherming van weidevogels. Woordvoerder Attje Meekma: “Het CDA is er blij mee, dit is een belangrijke stap in de bescherming van weidevogels. Het CDA vraagt GS om het aanbod met afspraken bij deze nota over te nemen, zodat er geen beleidsregels meer nodig zijn.”

Het CDA is wel van mening dat niet alleen op landbouwgrond, maar ook in natuurgebieden toegezien moet worden op een goede inrichting voor de weidevogels.

“Willen we echt voor de lange termijn de weidevogels beschermen, dan is het ook belangrijk om beheercontracten voor weidevogelgebieden te regelen voor een langere termijn dan 6 jaar, zoals nu het geval is”, aldus Attje Meekma. “Een boer moet perspectief hebben voor een langere tijd, zodat de bedrijfsvoering er ook op kan worden ingericht. Daarnaast blijft de predatiebeperking, die ook in deze notitie wel degelijk de aandacht krijgt, een voortdurend punt van aandacht.

Al met al is de nota een goed kader om meer weidevogels in Fryslân te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.