Meerdere Friese rijksprojecten dreigen in gevaar te komen door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Op een lijst met daarop in totaal 127 rijksprojecten die in het gedrang komen door de stikstofuitspraak staat onder meer de aanpak van de Afsluitdijk.

CDA Statenlid Rendert Algra stelt hierover vragen aan het college. Algra: ‘Wij vinden het belangrijk dat het opknappen van de Afsluitdijk en de realisatie van de nieuwe sluis bij Kornwerderzand niet in gevaar komen of vertraagd worden. Ik wil daarom van het college weten wat de provincie gaat doen om vertraging te voorkomen.’ 

De CDA-fractie wil ook van de provincie weten in welke mate een vertraging van de aanpak van de Afsluitdijk effect heeft op de verkeersstroom en of er nog andere projecten op of rond de Afsluitdijk en elders in Fryslân in gevaar komen door de stikstofuitspraak van de Raad van State.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.