Derk Boswijk, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, heeft met een motie de minister gevraagd om te onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgrond kan worden beschermd. Ook in Fryslân zien wij dat landbouwgronden onder druk staan door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld woningbouw, extra waterberging, natuur en energietransitie. Tegelijkertijd zien we in de agrarische sector een beweging naar een meer natuurinclusieve en extensievere bedrijfsvoering.

Boswijk constateert dat natuurgebieden beschermd worden, terwijl dat niet geldt voor hoogwaardige landbouwgrond. Ook in onze provincie speelt de vraag of we niet zuinig(er) moeten zijn op onze hoogwaardige landbouwgrond. De vraag aan de minister om aan te geven welke instrumenten daarvoor gebruikt kunnen worden is daarom ook interessant voor onze CDA Statenfractie. Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.