In het Friesch Dagblad van 5 en 7 december jl. werd gemeld dat de provincie twee biomassacentrales in onze provincie, nl. in Beetsterzwaag en Bitgum, stil legt. Beide centrales zijn al meer dan tien jaar in bedrijf en hadden volgens de geldende regelgeving geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig. Na de uitspraak van de Raad van State over de PAS in 2019 veranderde dat. Een vergunning kan echter niet worden aangevraagd. De gevolgen zijn met name voor de paprikateler in Bitgum groot, zo niet desastreus. Het CDA is verbolgen over deze gang van zaken. 

We hebben hierover schriftelijke vragen gesteld. Zo willen we weten op grond waarvan GS heeft besloten toch te handhaven, ondanks de toezegging van Minister Schouten dat niet zal worden gehandhaafd op voorheen legale situaties. Ook willen we weten welke oplossingen GS heeft om stillegging te voorkomen. Met name voor de centrale in Bitgum moet op zeer korte termijn actie ondernomen worden om te voorkomen dat het bedrijf van de paprikateler stilgelegd moet worden.

Wij hebben het College gevraagd vóór 11 december te besluiten om de handhavingsactie op te schorten totdat er een oplossing gevonden is. Tot slot willen we weten welke actie het college onderneemt richting ministerie om deze en soortgelijke kwesties op te lossen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.