Kamerlid Van der Molen: “Belang snel spoor veel meer benadrukken’

Het CDA gaat actie voeren om de Lelylijn uitgevoerd te krijgen. Wij plaatsen vanaf vrijdag 11 december borden langs de A7 bij Kortehemmen en Drachten, waar de snelle spoorlijn langs gaat lopen. Volgens het CDA toont het debat in de Tweede Kamer van afgelopen week aan, dat er grotere druk nodig is.

“Het is een begin. Zonder stevige actie krijgt deze lijn geen prioriteit. Aan dit project hangen tienduizenden banen en woningen vast die nodig zijn voor de economie en leefbaarheid van Fryslân”, aldus CDA-Kamerlid Harry van der Molen die stevig aan het plan wil trekken. Hij ziet met name het belang voor Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, maar ook Sneek en Wolvega. Heerenveen zou uitbreiden met bijna 22 duizend nieuwe woningen en 16 duizend banen. Terwijl Drachten groeit met 13 duizend extra woningen en ruim 9 duizend banen. Ook de omliggende dorpen zullen hiervan profiteren. Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de grote infrastructuurprojecten. Een voorstel van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch om de Lelylijn voorrang te geven krijgt steun van de VVD, PvdA, SP en SGP. “Dat is een mooi begin, maar nu moet het ook bij de komende kabinetten prioriteit krijgen. En daar gaat het nu om”, aldus Van der Molen.

“Die onderzoeken laten duidelijk zien dat jonge mensen en gezinnen met de Lelylijn hier gewoon kunnen blijven wonen als ze in de Randstad werken”, aldus Van der Molen, die met het CDA een coalitie wil vormen om het project te realiseren. “Het gaat om deze generatie die tot 2040 belangrijke keuzes maakt om zich te vestigen. Het werkt door in de haarvaten van heel Fryslân tot in Dokkum toe. Dorpen blijven leefbaar, scholen kunnen bloeien en bevordert de duurzaamheid”.

Informatie pers:
Harry van der Molen (CDA-Kamerlid), 06- 25734087
Wim Eilering (CDA Smallingerland, 06-21712567


Verwachte resultaten van de Lelylijn tot 2040 voor Fryslân op basis haalbaarheidsonderzoek:

o Heerenveen: +21.776 woningen, +16.426 banen
o Drachten: +13.332 woningen, +9.417 arbeidsplaatsen,
o Leeuwarden ‘eindstation’: +7.401 woningen, + 3.285 arbeidsplaatsen
o Sneek + 1.184 woningen +6.132 arbeidsplaatsen
o Wolvega +1.717 woningen +788 arbeidsplaatsen
o Goede OV-verbinding Dokkum-Lelylijn
o Bouwsector: toename banen, versterking kernen, leefbaar platteland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.