Om de energietransitie te realiseren zijn samenwerking en maatschappelijk draagvlak volgens het CDA onontbeerlijk. Door onder meer van onderop te werken met lokale initiatieven, verwacht de partij meer draagvlak. Daarom roept de Statenfractie het college op de energiecoöperaties nadrukkelijk te betrekken bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES).

Daarnaast vraagt de partij extra aandacht voor energiebesparing en de energie-infrastructuur in de Friese strategie. Statenlid Anton Meijerman: “Niet voor niets is ‘energiebesparing voor alles’ het eerste energieprincipe in het provinciale bestuursakkoord. Bij een lager energieverbruik hoeft ook minder energie te worden opgewekt. Het is voor het CDA dan ook bijna vanzelfsprekend dat er in de RES ruim aandacht wordt besteed aan energiebesparing.” Dit verzoek werd door de meerderheid van de Staten gesteund.

Al eerder vroeg het CDA aandacht voor de problemen die er nu al zijn met de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Meijerman: “Er moet voor gezorgd worden dat onze energie-infrastructuur in de toekomst betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk blijft voor iedereen.” De CDA fractie vindt het daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk in het proces van de RES ook aandacht te besteden aan de gevolgen van de energietransitie in Fryslân voor de opslag- en energie-infrastructuur.

Elke gemeente, provincie en waterschap in Nederland werkt op dit moment binnen één van de 30 regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. De Staten bespraken het startdocument RES tijdens de Statenvergadering op 17 december.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.