Het College in Fryslân is naast de kadernota, met de zogenaamde Coronabrief gekomen. Een brief waarin maatregelen staan beschreven om te helpen de coronacrisis door te komen en te kijken naar de periode na corona. Het College zet er breed op in en heeft 5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

De brief is opgesteld vanuit een breed perspectief met maatregelen voor een periode waarin we nog niet weten hoe een en ander eruit gaat zien. De brief werd gelijktijdig met de Kadernota door Provinciale Staten behandeld.

In dat licht wil het CDA dat we geld beschikbaar willen hebben voor kleinschalige plaatselijke/regionale activiteiten, zodat die door kunnen gaan, passend binnen de RIVM-maatregelen. Op die manier kan cultuur ook tijdens de coronaperiode worden bezocht, bekeken en ervaren. Het CDA vindt het belangrijk dat deze initiatieven en activiteiten een plaats krijgen bij de besteding van die 5 miljoen ‘coronageld’. Daarom diende het CDA samen met PvdA en 50Plus een motie ‘Cultuur en corona’ in. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.