Den Haag: Laat Thialf niet door het ijs zakken

Thialf is belangrijk voor Fryslân. Het is een icoon in de schaatswereld, een sporttempel om trots op te zijn. En dat zijn wij als CDA ook. Maar zoals alle tempels die vol positivisme en geloof in de toekomst zijn gebouwd, is ook Thialf ontstaan uit een te rooskleurig beeld van de toekomst. Het onlangs verschenen rapport van de Noordelijke Rekenkamer loog er niet om: de politiek had de financiële risico’s niet goed genoeg ingeschat en had gedaan aan wensdenken.

Maar het is al te makkelijk om alleen te kijken met de wijsheid van nu. Want de realiteit was ook dat er in 2012 een soort schoonheidswedstrijd vanuit de KNSB gaande was tussen nieuwe schaatsstadions in Almere en Zoetermeer en Thialf waarbij de provincie, de gemeente en Thialf graag wilden winnen. De strijd om de gunning van de grote schaatsevenementen was een belangrijke. Het verliezen van die gunning was het verlies van de status van de topsportlocatie die Thialf had. Men was bang voor de gevolgen die dat zou hebben voor de schaatssport, voor banen en voor de cultuurhistorische waarde van het schaatsen voor Fryslân als schaatsprovincie. De druk werd, ook in de media en vanuit de sportwereld, opgevoerd.

Van lessen uit het verleden moet worden geleerd. Het rapport ligt er klip en klaar. Maar nu moeten we verder. Na jaren van bezuinigen en saneren staat het water Thialf aan de lippen en een sluiting is dichter bij dan ooit. Pier Eringa was in zijn analyse heel helder: ‘de basis moet op orde’. Geen gekke fratsen, geen exotische ideeën maar een gezonde boekhouding. En een Thialf wat jaren vooruit kan.

En dat kan alleen wanneer wij exact dat doen wat we al hebben toegezegd. Jaarlijks zal de provincie 542 duizend euro bijdragen en ook de gemeente Heerenveen zal voor haar deel staan. Maar meer ook niet. Want nu is Den Haag aan de beurt. Na jaren praten moet er nu maar eens boter bij de vis.

Het is tijd dat het Rijk zich houdt aan haar eerdere beloftes in 2012 en 2013 om 20 miljoen bij te dragen. Net zoals het dat al eerder deed met 4,5 miljoen voor het nationaal zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven en 10 miljoen voor Omnisport Apeldoorn.

Dat Heerenveen een eind van Den Haag ligt en men wellicht de urgentie niet voelt, mag geen reden zijn om de nood van Thialf te negeren. Want de urgentie is er wel degelijk. Het CDA wil niet het licht uit doen in Thialf. Maar wij kunnen niet als enigen de lampen blijven vervangen.

Jentsje Abma en Karst Breeuwsma, CDA Gemeenteraadsleden Heerenveen
Aebe Aalberts en Wieke Wiersma, CDA Provinciale Statenleden

Foto: https://unsplash.com/photos/2odHGnjADI0?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.