Dreigende verschaling van het OV in Fryslân

Ons Statenlid Anton Meijerman heeft samen met leden van de FNP, PvdA en ChristenUnie een interpellatiedebat aangevraagd over het Openbaar Vervoer in Fryslân. Het doel van het debat is om een aantal zaken helder te krijgen. Voor het CDA is het belangrijkste dat dorpen en het platteland leefbaar blijven en dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk blijft. Het mag niet zo zijn dat door gebrekkig openbaar vervoer studenten niet naar hun studie kunnen, werknemers niet naar werk en familie niet bij elkaar op bezoek kan gaan.

Er is een groeiende behoefte aan mobiliteit (van deur tot deur reizen) en het openbaar vervoer is hier een groot onderdeel van. Het draagt bij aan een duurzamere wereld, ontsluit nieuwe woningen en het biedt mensen de kans om de wereld te ontdekken. Daarom is het openbaar vervoer voor het CDA erg belangrijk.

Het CDA is voorstander van gespreide verantwoordelijkheid, mits dit werkt. Het lijkt nu alsof het Rijk de taken iets te gemakkelijk bij de provincie neerlegt. Anton Meijerman heeft dan ook veel vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. We vragen GS dan ook om met voorstellen te komen zodat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk blijft.

Voor vragen kunt u terecht bij Anton Meijerman op het mailadres: a.meijerman@fryslan.frl of bij cda@fryslan.frl. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.