Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 20 april voerde Statenlid Maaike Prins het woord over de toekomst van de Hege Warren. Bewoners, boeren en ondernemers hebben gezamenlijk een aantal voorstellen voorgedragen voor de toekomst.

Voor het CDA staat ‘duidelijkheid’ voorop bij de behandeling van de Hege Warren. Prins: ‘De onduidelijkheid voor boeren in het gebied duurt te lang. Er zijn verwachtingen gewekt en er moet nu echt geleverd worden’. De boeren in het gebied hebben duidelijkheid nodig over waar ze aan toe zijn, maar hebben ook recht op duidelijkheid over de compensatie. Het CDA wil de boeren royaal compenseren. Prins wil duidelijkheid over de financiële onderbouwing van het plan: de verkoopopbrengsten van de grond lijkt tegen te gaan vallen. Prins stelde hierover vragen aan het College: ‘Hoe wordt er met deze financiële tegenslag om gegaan, en blijft er wel voldoende geld over voor de rest van het Veenweidegebied?’. 

Prins heeft een voorstel ingediend om van De Hege Warren geen Natura2000 gebied te maken. Als de natuurvariant door PS wordt gekozen is dat goed, maar er hoeft geen extra stempel op gedrukt te worden. In september wordt een besluit genomen over het al dan niet aanleggen van een nieuwe vaarweg naar Drachten en over de uitwerking van plannen voor de toekomstige inrichting van De Hege Warren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.