In de vergadering van Provinciale Staten op 17 februari 2021 is uitvoerig gesproken over bestuurlijke vernieuwing. Deze is nodig om de kloof tussen burgers en overheid te verkleinen, maar ook om als overheid efficiënter en krachtdadiger te opereren. Zo wil de provincie o.a. een Frysk digitaal participatieplatform en het Fries Sociaal Planbureau inzetten voor het digitaal raadplegen van burgers. Als CDA hebben wij ingestemd met het voorstel. Alle ideeën die bijdragen aan betere contacten met de burger steunen wij van harte.  

Wij vinden stabiliteit bij de overheid en het waarmaken van beloften het allerbelangrijkste. Je moet voor de burger een betrouwbare overheid zijn. Helaas horen wij nog te vaak het verhaal over de 'fuik', waarbij de burger zich voelt als een snoek die in een fuik zwemt. Met andere woorden: hij denkt van alles op de hoogte te zijn, maar blijkt dan ineens toch op een kaart te zijn ingetekend of in een ontwikkelgebied te vallen.

Dit is voor veel burgers in Fryslan een angst. Bestuurlijk wel te verklaren, maar het doet afbreuk aan het beeld van een betrouwbare overheid. Daarom vindt het CDA dat we altijd transparant moeten zijn bij nieuwe plannen. Het moet voor een ieder duidelijk zijn wat er van de provincie kan worden verwacht. Hierover hebben we ook een amendement ingediend. Dit heeft het met 34 stemmen ruim gehaald.

Het PS-voorstel is aangenomen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.