Door een breed gesteunde motie van de CDA-fractie krijgt de Energiewerkplaats (EWP) dit jaar alsnog de door de provincie toegezegde subsidie van 180.000 euro. CDA Statenlid Aebe Aalberts: “De coöperaties zijn organisaties die gerund worden door vrijwilligers, die van onderop, met draagvlak, energieprojecten realiseren. De Energiewerkplaats ondersteunt de coöperaties vooral in de startfase en speelt daarmee een belangrijke rol bij het realiseren van lokale energieprojecten. Met het oog op de energietransitie is het buitengewoon belangrijk de continuïteit van de ondersteuning van energiecoöperaties te bewaren.”

Tijdens de behandeling van de Beleidsbrief Leefberens in september 2018 is door het College van Gedeputeerde Staten gezegd dat er voor het jaar 2019 €180.000 was begroot voor de Energiewerkplaats. Daarvan is slechts €58.000 uitgekeerd, nadat de structurele financiering  per 1 mei door GS was stopgezet. Coöperaties konden toen de overstap maken naar de zogeheten mkb-vouchers. De voorgestelde netwerkorganisatie die de rol van de Energiewerkplaats zou moeten overnemen is echter nog niet actief. Daarmee is de ondersteuning van energiecoöperaties voor een deel weggevallen.

De motie van het CDA werd mede ingediend door de PvdA, FNP, ChristenUnie, D66, PvdD en 50PLUS en werd met een ruime meerderheid aangenomen. Hierdoor is de rol van de Energiewerkplaats in ieder geval voor 2019 geborgd. Voor het einde van dit jaar nemen de Staten een besluit over hoe de nieuwe structuur voor de ondersteuning van energiecoöperaties er uit komt te zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.