Holwerd aan Zee is een prachtig ‘mienskipsprojekt’ van onderop. Het plan draait om leefbaarheid en werkgelegenheid in het gebied aan de Waddenkust door de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee te herstellen.

Het CDA is voor het plan en stemde daarom in met het voorstel om €1 miljoen beschikbaar stellen voor verdere planuitwerking van de variant met een ‘doorvaarbare’ verbinding met de Waddenzee.

Namens de CDA fractie gaf Maaike Prins aan graag zo snel mogelijk het totale plan voor Holwerd aan Zee te bespreken in de Staten. Dit is nodig om op korte termijn, maar wel op zorgvuldige wijze, te besluiten over o.a. de mogelijkheden tot het aankopen van grond als daar kansen voor zijn. De gedeputeerde stemde in met dit voorstel. In mei spreken de Staten verder over Holwerd aan Zee. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.