Er blijken ineens meer hectares aan stikstofgevoelige natuur te zijn, als gerekend wordt met de nieuwste versie van het rekenprogramma voor stikstofemissie, Aerius. Dit meldt de Stichting AgriFacts* na het testen van de nieuwe versie van het programma. Het aantal hectares zou de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld zijn. Dit roept vragen op bij de CDA Statenfractie Fryslân. 

Het CDA heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Fokkinga of het Friese College op de hoogte was van de verdubbeling stikstofgevoelige natuur. Ook wil het CDA antwoord op de vraag of het klopt dat natuurbeheerders deze nieuwe stikstofgevoelige natuur hebben aangewezen.

“Het bijplussen van hectares stikstofgevoelige natuur bevordert niet het draagvlak voor stikstofbeleid. Het CDA wil weten of dit in Fryslân ook gebeurt, om hoeveel hectare het hier gaat, welke gebieden het betreft, wiens initiatief het is en met welke argumenten de gebieden aangewezen zijn” aldus CDA-Statenlid Anne Schelhaas. 

Het toevoegen van stikstofgevoelige natuur moet altijd gebeuren in overleg met alle betrokken partijen. Gezamenlijk moeten de gegevens geconstateerd en (bestuurlijk) vastgesteld worden. Het CDA wil daarom weten hoe de problematiek een rol krijgt in de aankomende Friese Startnotitie Stikstof. Uitvoering van het stikstofbeleid moet op zodanige manier gebeuren dat gewerkt wordt met duidelijke, consistente berekenings- en monitoringsinstrumenten en inclusief transparantie en heldere onderbouwing. 

 

Lees ook:
https://stichtingagrifacts.nl/veel-stikstofgevoelige-natuur-bijgetekend-in-rekenmodel-aerius/

https://www.boerenbusiness.nl/opinies/jaap-haanstra/opinie/10889992/geniepig-stikstofgevoelige-natuur-bijgeplust-in-aerius

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.