De CDA Statenfractie wil van de provincie wat er moet gebeuren om het tekort op de begroting van fonteinproject 11Fountains te dichten. Het CDA verwacht dat de provincie op korte termijn met de betrokken partijen een eindafrekening overeen komt. Al eerder heeft het CDA kritische vragen gesteld over het project 11Fountains, onder meer over de overdracht aan de gemeenten. CDA statenlid Fernande Teernstra: ‘Naast de begroting van het project vinden wij het ook belangrijk om te horen hoe de provincie om wil gaan met de verdere marketing, het onderhoud en het beheer van de fonteinen, en de rol van de gemeenten daarin.’

Gisteren, 12 februari 2019, werd bekend dat de provincie Fryslân € 750.000,- steekt in fonteinproject 11Fountains, omdat op de begroting van het project een tekort van € 1,25 miljoen is ontstaan. De sponsorinkomsten van het project waren € 750.000,- lager dan verwacht, terwijl ook de kosten met bijna € 500.000,- werden overschreden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.