Het bestuur van CDA Fryslân draagt Friso Douwstra voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Friso is getrouwd en is een jonge vader (38) van drie kinderen. Geboren en getogen in Drachten en nu wonend in Leeuwarden, in oprjochte Fries! Friso is Gedeputeerde van Fryslân en was daarvoor wethouder van Leeuwarden en ondernemer. Een actief vrijwilliger in sport, kerk en maatschappij. Friso Douwstra: “Ik blijf me graag inzetten voor it beste lân fan d’ierde. Dank voor het vertrouwen. In heel Nederland zien we de polarisatie en tweedeling. Degene met de grootste mond, krijgt de meeste aandacht en lijkt de winnaar van het debat. Ik wil me juist inzetten voor verbinding tussen onze inwoners in Fryslân. Die overheid, die bestaat niet, dat zijn we met z’n allen! Foar Fryslân, dat is waar ik als lijsttrekker van het CDA voor wil gaan.”

Bij de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân wordt Sjoerd Galema uit Hartwerd voorgedragen als lijsttrekker voor het CDA. Galema is een ervaren bestuurder en melkveehouder. Hij heeft zijn politieke ervaring opgedaan als lid van Provinciale Staten en als Gedeputeerde in Fryslân. Sjoerd Galema: “Het mooie aan het Wetterskip vind ik dat het een functionele overheid is met enkele specifieke taken.  Zij staat borg voor schoon water en droge voeten, terwijl grote delen van Fryslân onder de zeespiegel liggen. Als boer en grondeigenaar heb ik veel te maken met het Wetterskip en ken ik de rollen en de taken. Juist vanuit die praktijk wil ik mij inzetten voor een efficiënt Wetterskip dat de samenwerking zoekt met onze inwoners en ondernemers.”

Waarnemend CDA-voorzitter Caroline de Pee is heel blij met de beide lijsttrekkers. Zowel Friso Douwstra als Sjoerd Galema zijn gedreven, hebben ervaring en weten wat er speelt in onze provincie. Ook zijn het echte verbinders. Juist in deze tijd van verdeeldheid is het belangrijk om mensen te hebben die de verbinding willen zoeken. Er komen vele uitdagingen op Nederland en Fryslân af. Ik heb er vertrouwen in dat met deze twee lijsttrekkers het CDA in Fryslân een goede bijdrage kan leveren aan het tegemoet treden van deze uitdagingen.

Op 17 september kunnen de leden van CDA Fryslân stemmen over de voordracht van de twee lijsttrekkers.   

Links op de foto staat Friso Douwstra, lijsttrekker Provinciale Staten. Rechts op de foto staat Sjoerd Galema, lijsttrekker Wetterskip. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.