“Fryslân is het mooiste lan op ierde. En Fryslân is een onderdeel van Europa,” benadrukte Wieke Wiersma in haar bijdrage over de beleidsbrief Europa, “…en hoe je ook tegen Europa aankijkt, de EU is een dagelijks onderdeel van de inwoners van Fryslân”.

De beleidsbrief Europa die in mei door Provinciale Staten is vastgesteld, geeft aan hoe via projecten meer Europese middelen in Fryslân terecht kunnen komen.

De CDA-fractie heeft aangegeven dat het belangrijk is om samen met gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen op te trekken om aanspraak te maken op Europese gelden en regelingen. Het zou mooi zijn als Fryslân nóg meer ambitie toont en laat zien de internationale concurrentie aan te kunnen. Samenwerken is dus heel belangrijk. Economie stoort zich namelijk niet aan grenzen; regels doen dat wel. Overheden maken geen economie, maar beïnvloeden die wel. Als doelstellingen van de overheid overeen komen met ideeën uit het bedrijfsleven, kan er iets moois ontstaan. Dat vraagt visie van het provinciaal bestuur. De beleidsbrief Europa is hier een antwoord op.

De Europese samenwerking heeft ons veel gebracht: welvaart en veiligheid. Juist in deze tijden van de enorme invloed die het Coronavirus wereldwijd op ons allen heeft, zien we eens te meer dat we niet alleen zijn en dat we niet alleen staan. Problemen gaan verder dan landsgrenzen. En de oplossingen ook. Het CDA denkt in kansen in plaats van begrenzingen. Daarom heeft de CDA-fractie samen met de VVD, PvdA, FNP en D66 een motie ingediend om de Friese Lobby te versterken. De motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.