In de vergadering van 25 november 2020 van Provinciale Staten werd er gesproken over het opnemen van de Zonneladder in de ruimtelijke regelgeving van de provincie. Kenmerken van de ladder zijn: eigen behoefte, draagvlak en maatschappelijke inpassing.

De Zonneladder is een instrument om de voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen te bepalen. In de eerste plaats horen zonnepanelen op het dak en als allerlaatste optie pas op landbouwgrond. Ook is het belangrijk dat de Mienskip profiteert van een zonnepark, daarom is in de nieuwe regelgeving opgenomen dat 50% van de opbrengst terug moet gaan naar de Mienskip. 

Het CDA wil dat er geen blikken landschap ontstaat in Fryslân, er moet ruimte zijn voor natuur en landbouw. Om dit te voorkomen is de zonneladder een belangrijk instrument, aldus onze woordvoerder Maaike Prins. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.