Het voorstel van Forum voor Democratie om een referendum te houden over de tiphoogte van windmolens haalde het gisteren tijdens de statenvergadering niet. Alleen de PVV en de PvdD steunden het voorstel. De provincie wil (dorps)molens toestaan tot een tiphoogte van honderd meter, mits er in hoogtemeters een gelijke sanering van oude molens tegenover staat. Forum wilde dat in een referendum voorleggen aan de inwoners van Fryslân.

Onze woordvoerder Johan Tjalsma gaf aan dat de statenleden een volksvertegenwoordigende rol hebben. “Het is dan ook onze taak om een zorgvuldige afweging tussen belangen te maken; wij kunnen met iedereen in gesprek gaan om te horen wat er leeft. Daarnaast heeft de provincie een Referendumverordening waarbij kiesgerechtigde inwoners het recht hebben om te vragen om een raadgevende volksstemming. Deze staten zijn verkozen om het volk te vertegenwoordigen. En als de bevolking aanleiding ziet om het initiatief te nemen om de staten daarbij te adviseren, dan hoor dat initiatief ook daadwerkelijk uit de bevolking te komen”, aldus Tjalsma.

Wat het CDA betreft is dat het ontlopen van de verantwoordelijkheid die je hebt als volksvertegenwoordiger door te proberen een besluit af te schuiven naar de bevolking. Het referendum is nadrukkelijk bedoeld als instrument waarmee inwoners, niet politieke partijen, de Staten kunnen adviseren als daar bij een groot deel van de bevolking steun voor is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.