Het CDA is geen voorstander van grote zonnevelden op landbouwgrond. Dat principe wordt nu vastgelegd in de provinciale verordening.

Onlangs heeft de CDA-Statenfractie, samen met de FNP en 50Plus, het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om ons principe “geen zonnevelden op landbouwgrond” vast te leggen in de Verordening Romte. Wij willen geen “blikken landschap” met industriële zonneparken van grote investeerders. Door dergelijke grote parken verdwijnt het draagvlak en de opbrengsten komen meestal voor een klein deel ten goede aan de mienskip.

Zonnepanelen horen niet in het veld, maar moeten op bijvoorbeeld daken, bedrijven- en parkeerterreinen, en langs wegen. Deze voorkeursvolgorde noemen we de zonneladder, die wordt de komende tijd vastgelegd in de Verordening Romte. Tot die tijd worden aanvragen voor zonneparken op landbouwgrond niet in behandeling genomen door de provincie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.