Momenteel dient er bij de Raad van State een zaak over vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor ontwikkelingsruimte die nu niet benut wordt. Voor ieder natuurgebied is bepaald wat de maximaal acceptabele hoeveelheid stikstofuitstoot is. Op basis daarvan is de ontwikkelingsruimte bepaald, ofwel alle ruimte die beschikbaar is voor economische ontwikkelingen.

Eén van de afspraken gemaakt in het kader van de PAS is dat ontwikkelingsruimte die binnen twee jaar niet benut wordt, kan worden ingetrokken en beschikbaar komt voor andere ondernemers of projecten. Dat is gedaan om te voorkomen dat bedrijven ontwikkelingsruimte ‘vasthouden’ die ze niet gebruiken. Vooral boeren hebben met de PAS-regeling te maken, maar de regeling is ook van toepassing op bijvoorbeeld projecten als de aanleg van nieuwe wegen en fabrieken.

Als de provincie deze ontwikkelingsruimte nu zou intrekken, dan kan het gevolg van de uitspraak van de Raad van State zijn dat die ruimte verloren gaat omdat die dan niet meer kan worden ingezet voor een nieuwe vergunning. CDA Statenlid Maaike Prins: “Wy wolle fan it kolleezje witte of’t sy oer dit tema oerlis hân hawwe mei belanghawwenden/organisaasjes dy’t belanghawwenden fertsjintwurdigje. As dat it gefal is, wat is hjiroer dan ôfpraat? Derneist wolle wy witte of’t it kolleezje ree is om de útspraak fan de Rie fan Steat ôf te wachtsjen en oant dy tiid net oer te gean ta it ynlûken fan ûntwikkelingsromte.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.