Harry van der Molen (38) uit Leeuwarden is vrijdagmiddag voorgedragen als informateur. Vanaf maandag 25 maart voert hij gesprekken met alle verkozen Friese lijsttrekkers om te kijken welke combinatie van partijen een degelijke Friese coalitie kan opleveren.

De aanstelling tot informateur is tot stand gekomen op voordracht van het CDA en met instemming van alle partijen. Het CDA kreeg bij de verkiezingen van 20 maart de meeste zetels. CDA-lijstrekker Sander de Rouwe heeft na de verkiezingen contact gezocht met alle lijstrekkers van de gekozen partijen. Hierbij is de vraag neergelegd of het CDA het initiatief mocht nemen tot de formatie en de manier waarop. Alle partijen konden instemmen met dit initiatief, de procedure en de voordacht. 

CDA’er Sander de Rouwe benadrukt het belang van een zorgvuldig, eerlijk en transparant proces. “De informateur krijgt dan ook de nadrukkelijke opdracht mee om vooral alle adviezen in kaart te brengen en op basis daarvan tot een advies te komen voor een mogelijke coalitie die op voldoende draagvlak kan rekenen in de nieuwe Provinciale Staten”. 

Provinciale Staten krijgen het advies van de informateur en alle gespreksverslagen aangeboden. Op basis van daarvan kunnen de Staten besluiten over te gaan tot de daadwerkelijke formatie. De informatiefase kan enkele weken duren. Er is geen einddatum afgesproken, zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

Van der Molen is Tweede Kamerlid voor het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.