Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 21 september zijn twee onderwerpen met veel raakvlakken besproken: de vaarweg Drachten en de gebiedsontwikkeling van de Hege Warren. Namens de CDA fractie voerde Statenlid Anton Meijerman het woord bij de vaarweg Drachten. Tijdens de commissievergadering voorafgaand aan de statenvergadering waren veel insprekers met waardevolle inbreng en standpunten. Meijerman heeft deze meegenomen in zijn bijdrage. Uit de commissievergadering bleek dat er op dit moment geen nut en noodzaak is voor de vaarweg. Dit is ook onze insteek geweest en dit is ook het eindresultaat geworden: de vaarweg komt er niet.

Maaike Prins voerde het woord bij de Gebiedsontwikkeling Hege Warren. Dit is een onderwerp dat samen met de gemeente Smallingerland, het Wetterskip en een grote groep belanghebbenden uitgewerkt. De polder Hege Warren is een gebied waar het waterpeil laag wordt gehouden zodat er onder andere landbouwactiviteiten plaats kunnen vinden. Doordat de veenbodem daar blijft dalen, lopen de kosten hiervoor alsmaar op. Daarom is ervoor gekozen om het waterpeil weer omhoog te brengen, en de boeren in het gebied uit te kopen.

Gedeputeerde Staten hebben verschillende voorstellen gedaan om het gebied zo optimaal mogelijk te benutten. De Hege Warren heeft een toekomst, zonder agrarische activiteiten. Onze fractie heeft gepleit om te kiezen voor de optie ‘Open & Natuurlijk’ waardoor de natuur in het gebied weer de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Het kunstmatig aanleggen van natuur kost namelijk veel geld, daarom hebben Gedeputeerde Staten voorgesteld om een groot vakantiepark aan te leggen om deze kosten te dekken. Het CDA vindt echter dat een grootschalig vakantiepark niet in dit natuurgebied past. En dat er niet op grote schaal gegraven moet worden in het gebied, zodat de kosten beperkt blijven en de natuur zelf zijn gang mag gaan.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.