Hoe kan Fryslân € 130 miljoen uit Europa halen? Tijdens de begrotingsvergadering dienden wij samen met FNP, 50PLUS, PvdA en CU een motie in om Europees geld binnen te halen. Deze ambitie uit het bestuursakkoord moet vertaald worden in een plan van aanpak. Ook hierbij is samenwerking met andere overheden een must.

Daarom riepen we de provincie op om samen met gemeente, waterschap, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een concreet plan te ontwikkelen om Europees geld binnen te halen en bij te dragen aan de brede welvaart van Fryslân. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.