Het derde punt van de Provinciale Statenvergadering van 16 februari ging over de hoofdfietsroutes in de provincie. Woordvoerder Rendert Algra heeft hier aandacht gevraagd voor behoud van het resultaat uit het bestuursakkoord en de financiële situatie van gemeenten. Zij hebben namelijk aangegeven niet altijd de financiële middelen te hebben om mee te kunnen betalen, daarom heeft Algra een voorstel gedaan voor een fonds waarin de provincie eerst voorfinanciert en dan kan de gemeente later terugbetalen. Op deze manier ontstaat er toch een mooi aansluitend netwerk over de gemeentegrenzen heen.

Afbeelding: https://unsplash.com/photos/ZPpC98Vus3k?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.