Op 24 januari 2019 is het wolvenplan vastgesteld door het Interprovinciaal Overleg (IPO). De onrust onder veehouders, en in het bijzonder onder schapenhouders, maar ook bij andere burgers, is er desondanks niet minder door. Permanente huisvesting van wolven in Fryslân is daarom wat het CDA betreft geen optie.

CDA Statenlid Maaike Prins: “Wij zijn van mening dat er in Fryslân niet genoeg ruimte is voor huisvesting van de wolf. Daarom willen wij graag van de provincie weten welke mogelijkheden zij ziet om in een vroeg stadium te voorkomen dat het uit de hand loopt met een wolvenpopulatie in Fryslân en de schade aan allerlei fauna.”
 
In het wolvenplan staat dat de provincie drie jaar lang ervaring op kan doen met preventieve maatregelen. De CDA Statenfractie wil van de provincie weten hoe hier invulling aan wordt gegeven en welke maatregelen zij wil treffen. Ook vraagt de CDA fractie de provincie de zorg over het gevaar van de wolf over te brengen bij de minister en in Europees verband te pleiten voor meer ruimte om vestiging van de wolf in Fryslân te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.