Tijdens de PS vergadering van 15 december is er gesproken over een beleid voor invasieve exoten. Dit betreft soorten die van buiten Europa  - bijvoorbeeld via tuincentra en vervolgens door mensen gekocht en uiteindelijk gedumpt of door vogels verspreid - in de natuur komen en de inheemse natuur kunnen verdringen. Woordvoerder Attje Meekma noemde als voorbeeld rivier de Linde: "op besite yn Beekdal Linde yn 2020 skrokken wy fan de tige eksplosive groei fan it grut galleblêd, in grutte ellinde yn ‘e Linde!”

CDA Fryslân wil snel actie om grotere schade van exoten aan biodiversiteit, economie en volksgezondheid te voorkomen. Uit de bijdrage van Attje Meekma:  “Yn dizze notysje stiet ek letterlik dat fluch hanneljen by de earste waarnimmings it meast effektyf is en dêrmei foarkommen wurdt dat de kosten op lange termyn út de hân rinne. Dat is rintmasterskip foar de natuer én de ponge!” Om dit te bereiken hebben wij, samen met Statenlid Goudzwaard en met steun van PvdA, FNP, VVD, GrienLinks en D66 een voorstel ingediend om snel een meldpunt exoten in te stellen en een publiekscampagne te beginnen, om mensen te informeren en bewust te maken van de gevolgen van invasieve exoten. De motie is met een grote meerderheid aangenomen. Medio 2022 volgt het definitieve voorstel, het CDA liet nu al weten dat de inzet fors moet zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.