Afgelopen woensdag 24 november is in Provinciale Staten gesproken over een lening van 77 miljoen euro aan Alliander. Alliander heeft de provincie gevraagd of zij Alliander ook een lening wil verstrekken, om aan de doelen van de energietransitie te kunnen werken en het net daarmee te versterken. Daarnaast kan Alliander middels deze lening hun goede beoordeling (A-rating) behouden en dat maakt het makkelijker om geld te lenen op de kapitaalmarkt.

Woordvoerder Johan Tjalsma heeft aangegeven dat de fractie met een dilemma zit. Aan de ene kant gaat willen wij zorgvuldig omgaan met overheidsgeld. Alliander vraagt om een hoog bedrag en er zijn een aantal risico’s aan de lening verbonden. Aan de andere kant is Alliander een nutsbedrijf. Elektriciteit is belangrijk en het net in Fryslân moet goed onderhouden en uitgebreid worden, daarvoor heeft de provincie ook een verantwoordelijkheid richting de maatschappij om te zorgen dat dat gebeurd. Vanwege deze laatste reden heeft het CDA ingestemd met de investering in Alliander.

Wel hebben wij de bedenkingen verwoord in een voorstel om een deelnemingenbeleid op te stellen. Dit betekent dat er een voorstel moet komen waaraan Statenleden in de toekomst investeringen aan moeten kunnen toetsen en waarin ook omgaan met risico’s een goede plek krijgt. Dit voorstel hebben wij ingediend samen met de ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, 50Plus en FNP. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.