De jaarstukken van 2020 blikken terug op een bijzonder jaar dat in alle opzichten anders was door de Coronacrisis. Het CDA is blij dat er twee steunpakketten zijn opgetuigd door de provincie, op deze manier heeft de organisatie bijgedragen waar zij konden om de gevolgen van de crisis te beperken.

2020 is ook een jaar waarin macht en tegenmacht centraal komt te staan. Woordvoerder Aebe Aalberts in zijn bijdrage: “De overheid is niet onfeilbaar. Daarom is tegenmacht en een controlerende en taakstellende macht in een democratie van groot belang. Zeker als het gaat over het bewaken van de menselijke maat”.

Woordvoerder Aebe Aalberts pleitte daarom voor jaarstukken die voor een Statenlid beter te controleren zijn. “De eerlijkheid gebied te zeggen dat het voor een statenlid eigenlijk ondoenbaar is om de 27 bijlagen, en meer dan 1000 pagina’s volledig te doorgronden. Vandaar waarschijnlijk ook de vaak minder financieel gerichte behandeling van deze stukken, met vanuit de macht het geluid dat het vooral niet te technisch mag worden”.

Een specifiek onderwerp waarop het moeilijk te controleren is, zijn de personeelskosten. In 2019 heeft de fractie hier al vragen over gesteld, maar de doelstellingen voor het terugbrengen van personeelskosten worden niet gehaald en blijken moeilijk te controleren. Daarom diende woordvoerder Aebe Aalberts hier een voorstel voor in: “De motie die wij indienen vraagt om heldere doelstellingen en rapportages rondom capaciteitsbudgetten. Wij willen bij de behandeling van de begroting 2022 transparantie en harde doelstellingen terug kunnen lezen.”.  Want de begroting van de provincie loopt terug, en de personeelskosten nemen alleen maar toe. Woordvoerder Aebe Aalberts: “Controle is goed. Vertrouwen nog beter. Onze motie komt niet voort uit een gebrek aan vertrouwen. Dat vertrouwen is zeker aanwezig maar eenvoudig kunnen controleren zal het vertrouwen alleen maar bevestigen en verder doen toenemen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.