Provinciale Staten hebben woensdag 24 juni de Kadernota 2021 vastgesteld. De kadernota is tot stand gekomen in een periode van grote crisis. Fractievoorzitter Johan Tjalsma: “Veel ondernemers zijn aan het overleven, het overeind houden van hun bedrijf; hun levenswerk. Velen werken hard om medewerkers aan het werk te houden. Een ongekende situatie die we niet eerder hebben meegemaakt”.

In de kadernota staan globaal de prioriteiten en de kosten van de provincie voor de komende tijd. Als meer duidelijk wordt over de nasleep van de crisis moet daarop effectief in kunnen worden gespeeld. Maar volgens het CDA moet ook worden gedacht in kansen. Kansen voor Fryslân met ‘Lok op 1’. Zo heeft het nieuwe normaal ertoe geleid dat we anders werken. 

Inmiddels is gebleken dat thuiswerken voor een aantal dagen voor steeds meer functies mogelijk is. Dat geldt ook voor de kantoorfuncties die ‘vertrokken’ naar de Randstad. Nu is er meer mogelijk. We investeerden niet voor niks in glasvezel voor de buitengebieden, zodat het hier prettig wonen en werken is.

Tjalsma: “Laten we hier nu op inzetten, inzetten op een Fryslân waar het goed wonen en werken blijft en waar we de natuurlijke overloop worden van mensen die liever ruim wonen. Een provincie met goede voorzieningen op het gebied van verkeer en vervoer voor de dagen dat je wel naar je werk gaat.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.