Op 30 juni is tijdens de Provinciale Statenvergadering de Kadernota voor 2022 besproken. Fractievoorzitter Johan Tjalsma voerde hierbij het woord. In zijn bijdrage is teruggeblikt op de eerste helft van de periode en wordt vooruit gekeken naar de tweede helft. Er wordt gegeken naar de uitvoering van het bestuursakkoord, waar het College op dit moment staat en ook naar waar de Statenleden nog op willen bijsturen.

Brede welvaart, geluk op 1. Dat is de titel van het bestuursakkoord dat is opgesteld door de coalitie. ‘Een mooie titel van het bestuursakkoord waar we ons als CDA, goed bijvoelen. Het doet een appél op ons handelen als politici, verder kijken dan het hier en nu en vooral, hoe we onze kernwaarden het beste kunnen invullen’. Het CDA is tevreden over de realistische aanpak van de energietransitie en de beleidsstukken van Groen Fryslân zijn grotendeels behandeld en wacht nu op resultaat. Waar het CDA wel aan het College om creativiteit en om duidelijk vraagt, is de stikstofproblematiek. ‘Dit duurt nu te lang. Over landbouw zien we dat er veel beweging is in de sector. De sector is gebaat bij perspectief en bestuurlijke rust. De rol van de provincie is hierin erg beperkt’.

Een groot deel van de bestuursperiode is gekenmerkt door de coronacrisis. Lokale initiatieven, hulp door inwoners voor inwoners en creativiteit is hierdoor ontstaan. ‘Er is veel veranderd, het is de vraag hoe het verenigingsleven er komend jaar voor staat’. Daarom heeft het CDA een motie ingediend over de kosten van schoolschaatsen waardoor de prijs voor iedereen gelijk is. In Fryslân betreft dit de Elfstedenhal en Thialf.

In de Kadernota is er aandacht voor de cultuursector, ook in 2022. ‘Cultuur is een basis voor ons bestaan. LF 2028 zetten we door en ARCADIA 2022 beloofd ook iets moois e worden’. Hierbij werd ook teruggeblikt op het amendement dat bij de eerste berap is ingediend over de Tall Ship Races in Harlingen.

‘De bestemming Fryslan, voor ons een eindbestemming én wat voor eindbestemming. Wat hebben we toch een mazzel om hier te wonen’.

Voor vragen kunt u terecht bij Johan Tjalsma: j.tjalsma@fryslan.frl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.