Op woensdag 29 juni is in Provinciale Staten de kadernota besproken. De kadernota is de voorbereiding op de begroting. “Een gezonde begroting is belangrijker dan ooit vanwege kleinere reserves, en een groot aantal onzekerheden zoals de rijksbijdragen en het stikstof en klimaat dossier waar de provincie mee aan de slag moet. De rigide wijze waarop de rijksoverheid momenteel opereert is zorgelijk en zal ook zijn weerslag hebben op onze inwoners, ondernemers, bestuur en organisatie”, aldus woordvoerder en fractievoorzitter Aebe Aalberts.

Grote uitdagingen met minder middelen vraagt om focus. Dit betekent de juiste keuzes maken en hoofd- en bijzaken te scheiden. “Laten we ons concentreren op die zaken waar we invloed op hebben en verantwoordelijk voor zijn, daarin excelleren, en het verschil maken voor Fryslân”, aldus Aebe Aalberts tijdens zijn bijdrage.

Daarnaast hebben wij ook nog aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Ten eerste voor innovatie door, samen met de ChristenUnie, ervoor te zorgen dat het Innovatiecluster Drachten ook de komende twee jaar ondersteund wordt door de provincie. Ten tweede voor waterstof, Fryslân moet aansluiten op het landelijk transportnetwerk voor de industrie wat aangelegd gaat worden. Als laatste punt is er ook financiering gevraagd voor projecten op het gebied van Skoalkeatsen, zo kunnen jongeren ook in aanraking komen met deze mooie Fryske sport.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.