Gisteren stonden de te verwachte opbrengsten van Windpark Fryslân op de agenda van Provinciale Staten. De Staten hebben in 2016 besloten om aandeelhouder te worden in dit windpark, dit windpark zal in de komende jaren gebouwd worden voor de IJsselmeerkust. De opbrengsten worden verwacht in de periode van 2022-2031. Per jaar gaat dit om een bedrag van 3,33 miljoen. Provinciale Staten sprak gisteren over de besteding van dit geld en het CDA heeft middels een breed gesteunde motie een aantal kaders voor de besteding meegeven.

Het eerste punt van deze motie ging over de verdeling tussen de direct omwonenden, regio en de rest van de provincie. Statenlid Aebe Aalberts "De investering in Windpark Fryslân is een mooi voorbeeld van hoe de overheid de energietransitie kan versnellen. Het CDA vindt dat bij de verdeling van de opbrengsten gezocht moet worden naar een gezond evenwicht tussen direct omwonenden, regio en provincie". Het is hierin ook belangrijk dat de bewoners, ondernemers van onderop bij de bestedingen betrokken worden en dat de overheid een faciliterende rol heeft. Het tweede punt van de motie is dat, wat het CDA betreft, het geld wordt besteed aan projecten die zijn gericht op de energie transitie, het verbeteren van de leefbaarheid, het stimuleren van innovatie en de al lopende projecten voor de versterking van de IJsselmeerkust.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.