Gisteren stond in de Staten de concept Regionale Energie Strategie (RES) op het programma. Fryslân is een van de RES regio’s, waarin gemeente, waterschap en provincie samenwerken aan doelstellingen voor duurzame energie. Rentmeesterschap, zo goed mogelijk zorgen voor onze aarde, speelt hierin een grote rol voor het CDA. “Het ons toevertrouwde rentmeesterschap over deze aarde vraagt een zorgvuldig omgaan met de schaarste energiebronnen. Het is daarom teleurstellend dat wij de verbinding missen met een heldere en inspirerende lange termijnvisie”, aldus onze woordvoerder Anton Meijerman.

Verder is draagvlak erg belangrijk, daarom is het goed dat het meerdere keren wordt benoemd. Echter is het wel belangrijk dat het helder is wat draagvlak precies inhoudt. Uit de bijdrage van Anton Meijerman:  “Laat helder zijn, voor het CDA wil draagvlak zeggen dat het overgrote deel van de belanghebbenden de maatregelen ondersteunen. De politiek dient in de ogen van de CDA-fractie haar eigen verantwoordelijkheid te nemen daarom verzoeken wij het college om aan PS helder te maken waar voor- en weerstand zit, zodat PS naar eigen maatstaf een uitgebalanceerde beslissing kan nemen".

Volgens het CDA biedt waterstof kansen in de energietransitie. Op momenten dat er veel opgewekt wordt, kan deze energie worden opgeslagen in waterstof en vervolgens worden gebruikt op momenten dat er juist weinig opwek plaatsvindt. Wij hebben een voorstel ingediend, om een visie op waterstof als buffer te ontwikkelen en hierin aansluiting te zoeken bij Energiecampus Leeuwarden. In deze campus wordt door bedrijven, kennisinstellingen en overheid samengewerkt aan de energietransitie. Dit voorstel werd breed gesteund door de andere partijen, en is dus ook aangenomen. Ook de concept-RES is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.