Woensdag 22 september werd in de vergadering van Provinciale Staten de Landbouwagenda besproken. Middels deze agenda wil de provincie de beweging naar een meer natuurinclusieve landbouw ondersteunen, een landbouw met meer aandacht voor onder andere bodemleven, biodiversiteit, kwaliteit van voedsel en water en dierenwelzijn. Woordvoerder Maaike Prins: “De CDA fraksje kiest der hiel bewust foar om dy beweging te stypjen, fan ûnder op en wittende dat dy beweging allinne trochsette kin en sil as de boer in earlik ynkommen fertsjinje kin. Terjochte stiet yn ‘e lânbou-aginda: men kin net grien dwaan as men read stiet”.

Vanuit de sector zijn er al veel voorbeelden van boeren die meer natuurinclusief bezig zijn, maar soms lopen deze initiatieven tegen regelgeving aan. Een voorbeeld hiervan zijn 12 boeren in Súdwest Fryslân die gezamenlijk restmateriaal verwerken en daarmee de mineralen gebruiken voor verbetering van de bodem. Hopelijk draagt deze agenda bij aan het wegnemen van deze belemmerende regelgeving. Samenvattend zei woordvoerder Maaike Prins aan het eind van haar bijdrage:  “Der lizze in soad fragen en útdagings op it boardsje fan de boer. De lânbou-aginda kin neffens de CDA fraksje in moaie bydrage leverje oan in takomstbestindige, duorsume agraryske sektor, mei in earlik ynkommen foar de boer”.

Foar mear informaasje kinne jo kontakt opnimme mei Maaike via: m.prins@fryslan.frl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.