Tijdens de PS vergadering van 21 april stond ook het onderwerp Weidevogels op de agenda. Het gaat om de evaluatie van het voorgaande beleid en de start met een nieuw weidevogelbeleid. Woordvoerder Attje Meekma: “De greidefûgels kinne op in soad oandacht rekkenje yn ús provinsje. Net allinnich yn de media, ek yn de sosjale media wurdt der in hoop oer skreaun. It is hast krekt lykas mei in WK fuotbal, hast elk wit it better as de ‘bondscoach’. Mar greidefûgelbehear is in tige spesjale tak fan sport, dêr’t je de professionals yn it fjild fertelle litte moatte wat der nedich is”. Daarom zijn er ook bezoeken gebracht aan Natuurmonumenten, agrarisch collectief Waadrâne en de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). De conclusie van deze bezoeken zijn in twee oproepen te verdelen. Er moet meer aandacht voor leefgebied en meer aandacht voor predatiebeperking komen. 

Een groter leefgebied is zeker hard nodig. Gelukkig zijn er, via de collectieven, veel boeren die mee willen doen. Wat er dan ook nodig is, is meer geld om deze ambitie waar te maken. Voor meer beheergeld is het echter wachten op het antwoord uit Den Haag, de reactie van de minister op  de rapporten ‘Aanvalsplan grutto’ en ‘Weidse blik op weidevogels’. Mogelijk kan ook geld gevonden worden door een combinatie met andere doelen en beleidsvelden (bijvoorbeeld Veenweide). Meer predatiebeperking is een ander middel dat breder ingezet moet worden. Dit moet echter door álle partijen die weidevogelbeheer uitvoeren, worden uitgedragen. Hiervoor heeft het CDA een voorstel ingediend, dat is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.