Op 21 oktober 2020 werd er in de vergadering van Provinciale Staten uitgebreid gesproken over water. Als eerste over de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit zijn Europese verplichtingen om de waterkwaliteit te verbeteren. Woordvoerder Anne Schelhaas is positief over de vooruitgang die is geboekt. Echter zijn er ook nog een aantal uitdagingen; het CDA maakt zich met name zorgen over de toename van medicijnresten. Slechts 10% van de mensen weet dat medicijnresten in drinkwaterbronnen terecht kunnen komen. Ook is een feit dat er meer medicijnresten dan bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen. Daarom hebben wij hiervoor een motie ingediend. Dit werd ondersteund door PvdA, D66, VVD, ChristenUnie en SP. Beide moties zijn aangenomen.

Ook hebben wij een motie van D66 ondersteund die oproept tot meer aandacht voor de problemen die overwoekering door exoten met zich mee brengen. Ook deze motie is aangenomen.

Onlangs hebben we zelf bij een bezoek aan de gebiedscommissie Beekdal Linde geconstateerd hoe verwoestend de exotische vijverplant ‘grote waternavel’ is. Ooit via tuincentra ons land binnengekomen, vervolgens gedumpt door mensen en verspreid door vogels, overwoekert de plant nu al op verschillende plekken het waterleven in de Linde. Maar ook elders in Fryslân gaat de plant al flink zijn gang. We zullen hier meer actie op moeten ondernemen.

Verder werd het Regionaal Waterprogramma besproken. Er is nog te weinig aandacht voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water. De afgelopen droge zomers hebben laten zien dat het beschikbaar hebben van voldoende zoet water belangrijk is voor natuur, landbouw en, zeker niet op de laatste plaats, voldoende drinkwater voor de inwoners. Daarom hebben wij een voorstel van GroenLinks en D66 gesteund dat hiervoor aandacht vraagt. Verder wil het CDA nu nog geen keuze maken over o.a. het normeren van wateroverlast. Wij hebben gevraagd om meer scenario’s uit te werken, zodat we gefundeerde keuzes kunnen maken . 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.