Weidevogels, zoals de kievit en de grutto, verdwijnen pijlsnel uit het Friese landschap, omdat kuikens en eieren massaal worden opgevreten door (beschermde) roofdieren. Als CDA vinden wij dat er daarom iets gedaan moet worden aan het roofdierenbeheer. "Dat is de enige knop waar we aan kunnen draaien", aldus CDA Statenlid, Attje Meekma. "We willen niet rücksichtslos afschieten toestaan, maar huiskatten en andere roofdieren, zoals bijvoorbeeld de ooievaar, moeten worden aangepakt".

In de Leeuwarder Courant van 17 september 2020 staat de samenvatting van de discussie hierover in de Provinciale Statenvergadering van 16 september 2020. Het artikel vindt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.