Op woensdag 24 juni zijn de jaarstukken en de eerste bestuursrapportage door Provinciale Staten vastgesteld. Statenlid Aebe Aalberts voerde het woord namens de CDA-fractie. ‘Meer met minder’ moet het uitgangspunt zijn volgens het CDA. Daarnaast wil het CDA dat de Fryske Ontwikkelingsmaatschappij een extra coronamaatregel neemt. Voor ondernemers uit verschillende sectoren is dat enorm belangrijk.

De behandeling van de jaarrekening door PS kan worden gezien als een soort verantwoordingsdag. Op deze dag wordt een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de provincie gegeven. In het verlengde van de jaarrekening is de 1e bestuursrapportage behandeld; een moment om te kijken in hoeverre de provincie op koers ligt en of het nodig is om bij te sturen.

De provincie Fryslân staat er nu financieel gezond voor, maar volgens Statenlid Aalberts moet rekening worden gehouden met teruglopende baten in de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat de uitdaging is om meer met minder te moeten realiseren aangezien de uitdagingen niet minder groot worden. Hij vindt daarin Gedeputeerde De Rouwe aan zijn zijde, die zegt te streven naar “meer geluk, met minder geld voor de inwoners van Fryslân”.

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de maatschappelijke en economische impact van de huidige crisis. Veel ondernemers in verschillende sectoren verkeren in moeilijkheden. De Fryske Ontwikkelingsmaatschappij zou kunnen ondersteunen door snel regelingen te lanceren. Daarom heeft de fractie samen met GroenLinks een amendement ingediend om GS eenmalig het mandaat te verlenen om via de Fryske Ontwikkelingsmaatschappij een extra coronamaatregel te nemen binnen het door PS beschikbare gestelde budget aan de FOM. Het amendement is unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.