Op 1 juli hebben Provinciale Staten besloten de afspraak uit het bestuursakkoord over windmolens vast te leggen in een verordening. Vanaf nu zijn kleine windmolentjes (15 m) toegestaan bij boerderijen, als daarmee voorzien wordt in de eigen energiebehoefte. Dorpsmolens kunnen nu vervangen worden door een nieuwe molen van 100 m. Alle andere molens mogen vervangen worden door een grotere molen, als er tegelijkertijd evenveel meters aan molens wordt gesaneerd. Door sanering wordt het totale aantal solitaire molens kleiner.

De meningen over windenergie zijn heel erg verdeeld. Waar de één pleit voor meer en grotere molens, wil de ander er minder of liever helemaal geen molens. Wij denken dat met deze regeling een mooie balans gevonden is tussen windenergie en het behoud van het landschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.