In de vergadering van Provinciale Staten op 17 februari 2021 is gesproken over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) over Merk Fryslân. Conclusie van het NRK is dat het vertrouwen in Merk Fryslân, uitvoerder van het marketingbeleid van de provincie, is toegenomen. Helaas is het niet gelukt om marktpartijen structureel een financiële bijdrage te laten leveren. Wel is de samenwerking van de regionale toeristische platforms met Merk Fryslân verbeterd. Er wordt op steeds meer fronten gestructureerd en constructief samengewerkt. Zo is er nu een uniforme digitale infrastructuur, dezelfde huisstijl en aanlevering van content voor de gezamenlijke database. 

Als CDA hebben we aangegeven dat Merk Fryslan wat ons betreft mag doorgaan op de ingeslagen weg. De marketingorganisatie functioneert en ontwikkelt door op de flow van LF 2018. 

Fryslân wil een gastvrije provincie zijn die inspeelt op de behoeftes van de gasten. Dit moet resulteren in een jaarlijkse toename van toeristen. Merk Fryslân is daar een prima uitvoeringsorganisatie voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.