Een aantal fracties in de Staten hebben samen een voorstel geschreven met de titel “naar een schone en gezonde leefomgeving: het afbouw gebruik pesticiden in Fryslân 2021-2030”. Zoals de titel zegt, is het doel van het voorstel om het gebruik van pesticiden in Fryslân terug te dringen. Dit is een zeer belangrijke problematiek, waar de initiatiefnemers terecht aandacht voor vragen. Daarnaast is het positief dat de initiatiefnemers aandacht hebben voor het gebruik van pesticiden door particulieren en de industrie, en niet alleen voor het gebruik door de landbouw.

Echter wordt in het voorstel het doel gesteld dat het gebruik in 2030 terug moet zijn gebracht naar 0. Dit vinden wij niet realistisch, zo bleek ook tijdens het werkbezoek dat de Staten hebben gebracht in het kader van dit onderwerp. De doelstelling van het voorstel sluit ook niet aan bij het landelijke beleid. Woordvoerder Anne Schelhaas heeft daarom een amendement met een tekstwijziging ingediend, zodat dit doel hetzelfde is als de doelstelling in het beleid van het ministerie en de provincie niet verder gaat dan het landelijke beleid. Dit amendement is aangenomen.

Aan het eind vroeg Anne Schelhaas ook nog aandacht voor vervuiling die niet door pesticiden komt, maar door (bijvoorbeeld) geneesmiddelen: “de doelstelling van het voorstel is: schoon water, een schoner milieu en het verbeteren van de biodiversiteit. In dat kader wil ik ook graag nog naar voren brengen dat er meer aandacht moet zijn voor de vervuiling van het grond- en oppervlakte water door andere stoffen. We moeten ons dus realiseren dat het probleem breder is dan alleen de bestrijdingsmiddelen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.