Op 20 april bespreken Provinciale Staten de strategische grondnota. Onlangs stond hierover in de LC al een artikel met als kop: “Onteigenen voor natuur komt in beeld in Friesland”. In het artikel wordt PvdA-gedeputeerde Douwe Hoogland geciteerd, die meer mogelijkheden wil om het natuurnetwerk in Fryslân vóór 2035 te realiseren. Het gaat dan o.a. over de mogelijkheid om de benodigde grond te onteigenen.

De Statenfractie van het CDA is niet te spreken over de uitlatingen van Hoogland in het artikel. Ook wij weten dat de Natura2000- en de KRW-doelen gerealiseerd moeten worden, dat is een Europese verplichting. Er zal echt een tandje bij moeten om die doelen te halen. Onteigening – lees gedwongen verkoop – van de grond die nodig is, is wat ons betreft alleen aan de orde voor een allerlaatste hectare(s) in een groot aaneengesloten gebied dat zonder het laatste stukje niet gerealiseerd kan worden. Geen grootscheepse onteigeningsacties dus!!

We zien echter wel een kans. Bij onteigening mag de overheid volledige schadeloosstelling bieden aan de eigenaar, zo’n 30% meer dan bij “gewone” verkoop. Die optie is wel interessant, met name omdat binnen het onteigeningsinstrument de mogelijkheid geboden wordt om, met volledige schadeloosstelling, gezamenlijk overeenstemming te bereiken over verkoop van de grond. Geen dwang, wel een kans. Plannen voor (gedwongen) onteigening moeten altijd worden goedgekeurd door Provinciale Staten. Uw CDA-fractie zal daar zeker niet zomaar in meegaan, nu niet en in de toekomst ook niet!

Wilt u hierop reageren? Dat kan telefonisch of via de mail.

Maaike Prins, woordvoerder landbouw 06-10510667 of m.prins@fryslan.frl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.