De CDA fractie verzocht het college tijdens het bespreken van de provinciale begroting voor 2020 om samen met relevante kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden, een Noordelijke kennis- en innovatiestrategie te ontwikkelen.

Uit recent Europees onderzoek van het RCI bleek namelijk dat er in Fryslân nog wel wat valt te winnen op het gebied van innovatie. En in het bestuursakkoord staat wel beschreven waar we naar toe willen, op welke terreinen we willen innoveren en wat onze ambitie is, maar het CDA mist echter nog wel de weg ernaartoe, de strategie.

Daarom vroeg Aebe Aalberts namens de fractie om een inventarisatie van lopende initiatieven, ambities, doelstellingen en rollen in Fryslân, en de mogelijkheden om deze te integreren in een Noordelijke kennis- en innovatiestrategie. Zo kunnen concrete stappen worden gemaakt om voor de Noordelijke economie om te blijven innoveren en zich aan te passen aan nieuwe (economische) werkelijkheden.

De CDA fractie onderschrijft daarom ook de oproep van de bestuursvoorzitter van de RUG voor meer noordelijke samenwerking. De komst van Campus Fryslân geeft de mogelijkheid om de RUG door te laten ontwikkelen tot de rijksuniversiteit voor Noord Nederland. Zo kan hoogopgeleid talent in het noorden worden behouden en aangetrokken.

In onze provincie zijn genoeg ‘innoveer Friezen’ die vanuit een zelfbewuste houding open staan voor de wereld,  verbintenissen sluiten en ruimte geven aan innovatie. Fryslân is daarom een perfecte kraamkamer voor alles wat de wereld de komende decennia te wachten staat. Daar moeten we nu op inspelen, zodat we er in de toekomst van kunnen profiteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.