Ik moet een jaar of acht zijn geweest toen ik mijn heit over een onmogelijk brede sloot zag springen. Toen was het voor mij helder: heit kan alles. Nu ik 41 ben denk ik daar niet anders over, er is eigenlijk niets wat ik hem niet kan vragen. Niets, behalve alles wat digitaal is. Dat was nooit een probleem want mijn mem is wel heel digitaal vaardig. En laten we wel zijn, uiteindelijk zijn het de moeders die alles kunnen. Ik geef zelf bijna twee decennia les en ik kan een hoop voor de klas. Alleen ben ik met computers ontzettend onhandig. Zelden was dat een probleem want er waren altijd anderen die mij konden helpen. En toen kwam de coronacrisis en sloten de scholen. Ik moest lesgeven op afstand maar had nog nooit een webcam gebruikt. Paniek dus.

Als de afgelopen maanden ons iets duidelijk hebben gemaakt is het wel dat de wereld er snel anders uit kan gaan zien. Het bleek dat een computer en internet bijna onmisbaar zijn. Dat is lastig wanneer je daar niet handig mee bent. Want wie gaat je helpen wanneer je juist zonder het contact met die ander moet? Digitalisering is niet meer perse gerelateerd aan werk maar ook aan zorg, boodschappen, onderwijs, aan hulp en je kleinkinderen kunnen zien op een beeldscherm. Digitalisering is een vaardigheid waarbij digitaal denken en werken centraal staat. Hierbij is voor het CDA digitale inclusie het uitgangspunt: de gedachte dat iedere burger zich digitaal, min of meer zelfstandig, zou moeten kunnen redden en er niemand achterblijft. Participatie en zelfredzaamheid zijn hierbij het doel. We willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving.

Iedereen in onze provincie is van waarde en verdient het gevoel te hebben onderdeel te zijn van onze mienskip. De politiek staat voor de uitdaging om niet steeds naar aanleiding van incidenten politiek te bedrijven maar om ons mee te nemen in de grote kwesties waar we nu voor staan. Wat betekent inclusiviteit en waar willen we uitkomen? Een inclusieve samenleving is een brede samenleving. En wanneer wij dat willen zullen we ook moeten inzetten op het breed toegankelijk maken van deze digitalisering.

Het CDA is ervan overtuigd dat een inwoner van Fryslân een mate van digitalisering moet beheersen om de economische aansluiting in en buiten onze provincie te behouden. Wat de banen van de toekomst zijn weet niemand maar over de vaardigheden die we nodig hebben weten we meer. Digitalisering geeft economische kansen op het gebied van wonen, werken en ondernemen. Zo kan coderen en codetaal heel belangrijk zijn voor werknemers. Maar op een ander en niet minder belangrijk niveau kunnen en moeten we ook een rol spelen in het tegen gaan van digitale ongeletterdheid

Aanstaande woensdag bespreekt de Provinciale Staten de beleidsbrief Economie. Het CDA zal met een motie het college oproepen om digitalisering breed toegankelijk te maken voor onze inwoners en bedrijven en de kansen die digitalisering geeft te ondersteunen. Omdat het moet. Niet omdat het kan.

Wieke Wiersma,

CDA Statenlid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.