Opnieuw is de discussie over de regenboogvlag opgelaaid. Maar waar gaat deze discussie over? Of beter gezegd, waar zou deze discussie over moeten gaan? De regenboogvlag markeert in onze ogen de verschillen tussen mensen, verschillende mensen die samen ‘de Mienskip’ vormen. De Mienskip waar iedereen volwaardig is en gelijkwaardig, waar iedereen ertoe doet. Juist door het ophangen van de regenboogvlag worden die verschillen echter zichtbaar. 

In het voorjaar van 2019 is in het provinciehuis de tekst van artikel 1 van onze Grondwet onthuld. Een initiatief van Teus Dorrepaal, Statenlid voor het CDA in de periode 2007-2019. Aanleiding daarvoor was zijn motie Eltsenien die in december 2018 bijna unaniem door Provinciale Staten werd aangenomen. De essentie van deze motie is dat elke inwoner, ‘eltsenien’, het recht heeft volledig geaccepteerd te zijn en zo de eigen competenties en kansen te kunnen benutten. Een signaal dat de provincie geen onderscheid maakt naar afkomst, levensovertuiging of geaardheid. Dit is wat een overheid hoort uit te dragen, neutraliteit.

Waarom nu opnieuw deze discussie terwijl provinciale staten zich in december 2018 zo expliciet uitspraken voor het tegengaan van alle vormen van discriminatie. Is de uitleg te complex of te moeilijk of wordt onze uitleg niet begrepen?  

In de discussie rond de regenboogvlag wordt de provincie Fryslân vergeleken met andere provincies. In Fryslân hebben wij welbewust een eigen afweging gemaakt. Dat is ook de taak van de staten, continu, met besluitvorming in onze maandelijkse Statenvergadering. 

Het beeld dat door het niet laten wapperen van de regenboogvlag op één dag in het jaar, de provincie Fryslân geen oog zou hebben voor discriminatie van de LHTBIQ-groep doet ons pijn. Er kan en mag in onze ogen geen sprake van zijn dat een specifieke groep uit de samenleving zich onterecht onveilig voelt of het gevoel heeft niet begrepen te worden. 

In april staat ‘de regenboogvlag’ opnieuw geagendeerd voor een Statenvergadering. Als fractie zullen wij de initiatiefnemers van het Statendebat vragen om in de uitwerking van hun voorstel alle vormen van discriminatie mee te nemen en deze breder uit te werken dan alleen voor de LHTBIQ-groep. Dus bijvoorbeeld ook voor mensen die de vlag liever niet zien wapperen, zich niet anders voelen en ook niet als anders beschouwd willen worden, want ook die zijn er. De CDA-fractie zal het voorstel volgen om de regenboogvlag eenmaal per jaar te laten wapperen op het provinciehuis. 

Wij willen in deze discussie niemand kwetsen, wij zoeken de verbinding in de verschillen van de discussie. Wij herkennen ons niet in het beeld dat wij niet openstaan voor initiatieven als het hijsen van de regenboogvlag. Iedereen is gelijkwaardig, daarvoor stond de motie Eltsenien en daarvoor staan wij als statenfractie van het CDA.

Johan Tjalsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.