Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 23 juni stond de Overbruggingsconcessie Fryslân. De provincie bevindt zich in een lastige onderhandelingspositie. Desondanks  kan de fractie er wel in mee stemmen. Voor het CDA is het erg belangrijk dat bij deze concessie dat er niet van halte tot halte, maar juist van deur tot deur openbaar vervoer wordt aangeboden. Dit past bij het idee van een plattelandsconcessie. In de toekomst ziet het CDA dit het liefst als een mobiliteitsconcessie, waarbij er niet alleen naar de rol van de bus wordt gekeken. Hier wil het CDA graag bij helpen om zoiets te creëren. Woordvoerder Anton Meijerman vraagt in zijn bijdrage ook om een toezegging van de Gedeputeerde. Dit gaat over dat scholieren en studenten met het OV naar school en stage kunnen blijven gaan. Op dit moment is het belangrijk om de reizigers weer terug de bus in te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.